Menu

Our Blog


Afschrift

Afschriften zijn alle gelijkluidende reproducties van een origineel: doorslagen, kopieën, faxen. Omdat de handtekening die er op voorkomt geen origineel is kan zich een juridisch ...

Read more

Anti-forensics

Anti-Forensic Techniques There are various definitions explaining what anti-forensics is. The one I tend to prefer is Marcus Rogers where he stated anti-forensics are “attempts ...

Read more

APT

APT – Advanced Persistent Threat Bij een dreiging van een APT wordt er vanuit gegaan dat deze dreigingsactor beschikt over een specifiek doel, bovengemiddelde hoeveelheid ...

Read more

Art. 1317 BWB

Artikel 1317 Burgerlijk Wetboek: Een authentieke akte is een akte die in de wettelijke vorm is verleden voor openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter ...

Read more

Art. 1322 BWB

Artikel 1322 Burgerlijk Wetboek: Een onderhandse akte die erkend is door degenen tegen wie men zich daarop beroept, of die wettelijk voor erkend wordt gehouden, ...

Read more

Art. 1325 BWB

Artikel 1325 Burgerlijk Wetboek: Onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, zijn slechts geldig voor zover zij opgemaakt zijn in zoveel originelen als er partijen zijn ...

Read more

Art. 1326 BWB

Artikel 1326 Burgerlijk Wetboek: Een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom of ...

Read more

Art. 1347 BWB

Artikel 1347 Burgerlijk Wetboek: De hiervoor bepaalde regels lijden uitzondering, wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is. Men noemt begin van bewijs ...

Read more

Art. 2281 BWB

Artikel 2281 Burgerlijk Wetboek: Wanneer een kennisgeving schriftelijk dient te gebeuren om door de kennisgever te kunnen worden aangevoerd, wordt ook een kennisgeving per telegram, ...

Read more

Art. 516 GWB

Artikel 516 Gerechtelijk Wetboek Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen zijn alleen de gerechtsdeurwaarders bevoegd tot het opstellen en betekenen van alle exploten en tot het tenuitvoerleggen ...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!