Menu

Afschrift

Afschrift

Afschriften zijn alle gelijkluidende reproducties van een origineel: doorslagen, kopieën, faxen.

Omdat de handtekening die er op voorkomt geen origineel is kan zich een juridisch probleem stellen inzake bewijs.

Wanneer het origineel van een onderhandse akte niet meer bestaat levert het afschrift ervan een voldoende bewijs op wanneer het origineel niet wordt gevraagd en het afschrift niet betwist door de tegenpartij.

Ook een afschrift van een authentieke akte heeft enige bewijskracht als de originele akte = de minuut niet meer bestaat.

Een telegram of telex bevat haast nooit een (kopie van een) handtekening. Daarom is de bewijskracht ervan hoogst betwistbaar.

Alleen als de identiteit van de afzender met zekerheid is vastgesteld (wat niet evident is, omdat bijv. een telex door om het even wie verstuurd kan zijn) geldt een telegram of telex als begin van bewijs of als feitelijk vermoeden

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!