Menu

APT

APT

APT – Advanced Persistent Threat

Bij een dreiging van een APT wordt er vanuit gegaan dat deze dreigingsactor beschikt over een specifiek
doel, bovengemiddelde hoeveelheid geld, uitgebreide en/of unieke kennis en technische middelen.
Bij de bovenstaande punten kan gedacht worden aan de in de BIR uitgesloten groepen zoals
Inlichtingendiensten, georganiseerde criminaliteit en terreurgroepen.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!