Menu

Art. 1347 BWB

Art. 1347 BWB

Artikel 1347 Burgerlijk Wetboek:

De hiervoor bepaalde regels lijden uitzondering, wanneer er een begin van bewijs door geschrift aanwezig is.

Men noemt begin van bewijs door geschrift elke geschreven akte die uitgegaan is van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld, of van de persoon door hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!