Menu

Authentieke akte

Authentieke akte

Een authentieke akte is een akte die in de wettelijk voorgeschreven vorm wordt verleden voor daartoe bevoegde openbare ambtenaren: rechters, notarissen, ambtenaren van de burgerlijke stand, gerechtsdeurwaarders. Vermeldingen vastgesteld of gecontroleerd door de instrumenterende ambtenaar, bijv. de datum van de ondertekening of de identiteit van de partijen, zijn in principe niet betwistbaar, noch door de partijen, noch door derden, behalve ingeval van vervalsing. Alle andere vermeldingen, bijv. de prijs bij een koop/verkoop, gelden tot bewijs van het tegendeel en zijn dus betwistbaar.

Een authentieke akte (vonnis, arrest, notariële akte…) bezit uitvoerbare kracht m.a.w. het is mogelijk zo’n akte te doen uitvoeren zonodig met behulp van de openbare macht.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!