Menu

Bedrijfsgeheim

Bedrijfsgeheim

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

Het voorstel van een nieuwe Europese richtlijn kent de volgende omschrijving toe voor bedrijfsgeheimen (trade secrets):

“‘trade secret’ means information which meets all of the following requirements:

(a)    is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question

(b)   has commercial value because it is secret

(c)    has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret”

Een bedrijfsgeheim wordt dus aangeduid als informatie die geheim is, in die zin dat deze niet algemeen bekend is, commerciële waarde heeft en waarbij redelijke maatregelen zijn getroffen om ze geheim te houden.

Zo lang het lukt om know-how geheim te houden, zal er in beginsel wereldwijde exclusiviteit voor kunnen worden ingeroepen. Echter, bescherming hangt wel af van het bewijs dat men kan produceren om aan te tonen dat het gaat om bedrijfsgeheimen. Het op een goede manier vastleggen van zulk bewijs is dus belangrijk.

Daarnaast is de omschrijving van een bedrijfsgeheim in een geheimhoudingsovereenkomst (een non disclosure agreement of confidentiality agreement) essentieel. De vertrouwelijke informatie moet zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven, vastgelegd (een zogenoemde ‘design freeze’) en waar nodig geactualiseerd, om deze tegen ongeautoriseerd gebruik te kunnen beschermen.

Vanzelfsprekend moet in geheimhoudingsovereenkomsten ook worden opgenomen dat de informatie of know-how geheim gehouden moet worden, en waarvoor en in hoeverre de geheime kennis mag worden gebruikt (restricted use). Het toepassen van boetebedingen is een belangrijke verplichting om op te leggen aan de contractuele wederpartijen die zich binden aan de geheimhoudingsovereenkomst.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!