Menu

Bewijs

Bewijs

DEFINITIE VAN HET BEWIJS

Bewijzen is aantonen wat wordt beweerd» , «c’est fonder une prétention en établissant le fait qui y donne naissance et les conséquences juridiques qui en découlent eu égard au système de droit en vigueur».

In het De Valks Juridisch Woordenboek treft men nog een nauwkeuriger omschrijving aan van ‘bewijs’: «het aannemelijk maken van het bestaan en desgevallend de inhoud van bepaalde feiten of handelingen op de wijze bepaald door de wet».

Het bewijs is de gerechtelijke waarheid doen vaststellen, en niet noodzakelijk de absoluut objectieve waarheid, van een betwist feit of rechtshandeling. Bij de vaststelling van deze waarheid geldt er een aantal rechtsregels en principes, zoals het respecteren van bepaalde grondrechten, het beroepsgeheim, de rechtszekerheid en het rechtsbeginsel van de tegenspraak.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!