Menu

Cybercrime

Cybercrime

Onder cybercrime wordt verstaan: “Elke strafbare gedraging voor de uitvoering van cybercrime waarvan het gebruik van geautomatiseerde werken bij de verwerking en overdracht van gegevens van overwegende betekenis is.” De term ‘geautomatiseerde
werken’ slaat hierbij niet alleen op computers, maar bijvoorbeeld ook op mobiele telefoons, creditcards en andere vormen van geavanceerde technologie.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!