Menu

Eed

Eed

De eed is de plechtige verklaring dat je de waarheid spreekt.

(a) Een procesvoerende partij kan aan de tegenpartij de gedingbeslissende eed opdragen. De tegenpartij kan deze aanvaarden d.w.z. de eed afleggen en dan wint zij de zaak, ofwel weigeren en dan verliest zij, ofwel terugwijzen naar de partij die hem heeft opgedragen die dan op haar beurt kan aanvaarden of weigeren (maar niet nog eens terugwijzen).

(b) De aanvullende eed wordt door de rechter ambtshalve opgedragen aan een van de partijen om een onvolledig bewijs aan te vullen. Hij kan niet worden teruggewezen. De rechter apprecieert vrij de waarde van de verklaring die onder eed wordt afgelegd.

(c) Ook de schattingseed wordt door de rechter ambtshalve opgedragen, in dit geval aan de eiser, om de preciese waarde van de gevorderde zaak te bepalen wanneer daartoe geen andere mogelijkheid bestaat. De rechter moet zelf de som bepalen ten belope waarvan de eiser op zijn woord zal worden geloofd.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!