Menu

Getuigenbewijs

Getuigenbewijs

Een getuige is een persoon die de beweerde feiten heeft gezien of gehoord en de echtheid ervan onder eed bevestigt.

(a) Getuigenbewijs is slechts toegelaten wanneer de waarde van het geschil, intresten inbegrepen, minder dan € 375 bedraagt. (Let wel, in handelszaken is getuigenbewijs altijd toegelaten.) Vanaf € 375 is dus in de regel een schriftelijk bewijs vereist. Getuigenbewijs wordt niettemin aanvaard in combinatie met een begin van schriftelijk bewijs, of wanneer het materieel of moreel onmogelijk was om een geschrift op te stellen, of wanneer het geschrift buiten de wil van de opsteller verloren is of vergaan. Er is sprake van morele onmogelijkheid om een geschrift op te stellen bijv. bij een contract van lening onder familieleden.

(b) Getuigenbewijs is nooit toegelaten, ook niet beneden € 375, tegen de inhoud van onjuiste of boven de inhoud van onvolledige akten.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!