Menu

Legaliteitsbeginsel

Legaliteitsbeginsel

Het legaliteitsbeginsel of nulla poena-beginsel houdt in dat een persoon alleen gehouden kan worden aan wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat die persoon datgene doet waarop die wet betrekking heeft. Het voorkomt dat de wetgever met terugwerkende kracht regels kan opleggen. Het beginsel wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de rechtsstaat.

Zie ook: Finaliteitsbeginsel en Proportionaliteitsbeginsel

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!