Menu

Onderhandse akte

Onderhandse akte

Een onderhandse akte wordt opgesteld en ondertekend door de partijen zelf. Onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten moeten opgesteld worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn, bovendien moet elk van de exemplaren vermelden hoeveel exemplaren er bestaan (art. 1325 BWB). Onderhandse akten die een eenzijdige belofte tot betaling bevatten moeten volledig handgeschreven en ondertekend zijn door de schuldenaar, ofwel, wanneer ze niet eigenhandig door de schuldenaar geschreven zijn moet deze ze ondertekenen en zijn handtekening laten voorafgaan door de handgeschreven vermelding ‘goed voor’ of ‘goedgekeurd voor + (voluit geschreven) de som of  hoeveelheid van de zaak’ (art. 1326 BWB).

De inhoud van een onderhandse akte levert volledig bewijs op tussen partijen tenzij een van hen zijn handtekening loochent, én t.a.v. derden behoudens de datum en ev. handtekeningen. Om te vermijden dat derden de datum betwisten, bijv. omdat zij de partijen ervan verdenken van antidateren, kunnen de partijen de akte laten registreren op het registratiekantoor.De onderhandse akte verwerft dan vaste datum. Vaste datum wordt ook verworven door en vanaf het overlijden van een van de ondertekenaars, of door de opname van de inhoud ervan in een authentieke akte. Om de betwisting van handtekeningen te vermijden kan men deze laten legaliseren op het gemeentehuis.

Voor het bewijs van een rechtshandeling van meer dan € 375 is steeds een ondertekende onderhandse akte vereist. Voor bepaalde contracten bijv. verzekeringscontracten is dit altijd vereist, ook beneden € 375.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!