Menu

Bedrijfsgeheimen stelen

bedrijfsgeheimen confidentialEen nieuw onderzoek concludeert dat de meerderheid van de bedrijfsleiders de mening is toegedaan dat hun werknemers bedrijfsgeheimen zouden verkopen, indien zich daar de kans toe voordoet. Iedereen heeft zijn prijs en als het bedrag of de wrok  maar hoog genoeg is, is de kans op ongehoord gedrag reëel.

Het onderzoek verzamelde de meningen van 400 IT-managers in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk bij bedrijven met meer dan 5.000 medewerkers. De studie constateerde niet alleen dat bedrijven worstelen om hun gegevens in de wereld van de bring-your-own-device (BYOD) en cloud computing te beveiligen, maar ook dat 45 procent van deze IT-managers denkt dat hun personeel documenten zou verduisteren en voor een prijs verkopen.

Volgense een internationaal onderzoek van Monster onder 5000 werknemers, blijkt dat 8 procent van de bevraagde werknemers in het verleden zelfs al daadwerkelijk bedrijfsgeheimen heeft verkocht. 17 procent zou ingaan op een aanbod om gevoelige informatie te verkopen wanneer de gelegenheid zich voordeed.

Volgens de Amerikaans/Engelse studie zijn de insider-threats een minstens even grote bedreiging als externe cyberaanvallen. Bijna de helft van de IT-verantwoordelijken zei dat hun bedrijf geen effectieve interne controle heeft over de toegangs- en gebruikersrechten, en eenzelfde aandeel heeft weinig vertrouwen in hun vermogen om deze rechten in te trekken wanneer een werknemer de organisatie verlaat.

 

USB historiek

Een gedegen forensisch onderzoeker kan nagaan op welk moment welke bestanden er naar welke USB stick zijn gekopieerd,  inclusief de volume naam en de  gebruiker. Via de shortcut-files kan er nagegaan worden welke bestanden er gelezen en bijgewerkt werden. Deze historiek kan maanden tot jaren  teruggaan!

Meer dan de helft van de respondenten gaf toe dat hun werknemers bedrijfsdocumenten, waar ze geen toegang toe mochten hebben, hebben gelezen of gedownload. Nog opvallender is dat bij meer dan de helft van de bedrijven een voormalig werknemer geprobeerd heeft om toegang tot bedrijfssystemen te krijgen na het verlaten van het bedrijf.

53 procent van de ondervraagde bedrijven waren reeds het slachtoffer van een digitale inbraak en het stelen van bedrijfsgeheimen en 51 procent geeft toe dat het “slechts een kwestie van tijd”is  voordat een andere inbreuk plaatsvindt.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!