Menu

Computerfraude onderzoeken

ComputerfraudeBij onderzoeken naar computerfraude wordt via forensisch onderzoek nagegaan op welke manier het informaticamateriaal wordt gebruikt.

Forensicron onderzoekt of de computer/GSM/… conform de geldende afspraken, zoals bijvoorbeeld het arbeidsreglement, wordt gebruikt.

Indien dit niet het geval is moet het onderzoek aantonen dat deze digitale instrumenten op een andere manieren worden gebruikt dan met de werkgever is afgesproken.

Naargelang de aard van het misbruik, zullen er andere onderzoeksmethodes gebruikt worden, een geval van grensoverschrijdend gedrag zal een andere bewijsvoering noodzakelijk maken dan het stelen van intellectuele eigendom.

Voor een volledig overzicht van onze forensische diensten, klik hier.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!