Menu

Computermisbruik op de werkvloer

Computermisbruik op de werkvloer stijgt fors

ComputermisbruikDiefstal van intellectuele eigendom en pornosurfen vormen een groeiend probleem.

Het computermisbruik op de werkvloer neemt sterk toe. Vooral het aantal werknemers dat zich schuldig maakt aan diefstal van intellectuele eigendom en pornosurfen steeg de afgelopen tijd fors. De belangrijkste oorzaak is dat bedrijven hun werknemers scherper in de gaten houden en eerder zogeheten digitale detectives inschakelen.

Werkgevers beseffen steeds beter dat internet op de werkplek enorm fraudegevoelig is. Een email met vertrouwelijke gegevens is zo gestuurd en ongezien enkele uren langs pornosites surfen blijkt niet moeilijk. Ook de beschikbaarheid van steeds grotere opslagcapaciteit op USB-sticks, betekent dat een ongeziene hoeveelheid vertrouwelijke bedrijfsgegevens op een eenvoudige manier buiten gesmokkeld kan worden.

 

Wist U dat

Een gedegen forensisch onderzoeker kan nagaan op welk moment welke bestanden er naar welke USB stick zijn gekopieerd ( inclusief de volume naam ). Deze historiek kan maanden tot jaren teruggaan!

Van de duizenden fraudezaken die in België en Nederland jaarlijks onderzocht worden, wordt bijna de helft gepleegd met de computer. Dat zijn er veel meer dan enkele jaren geleden. Bedrijfsspionage, buitenproportioneel bezoek aan chatboxen en pornosurfen voeren daarbij de boventoon. De jaarlijkse schadepost wordt geraamd op vele miljoenen euro\’s.

Het aantal digitale fraudezaken zal ook de komende jaren verder toenemen. Maar een veelvoud van de ontdekte zaken blijft onopgemerkt. Werkgeversorganisaties onderkennen het groeiende internetmisbruik op de werkvloer. Bedrijven stellen nu massaal internetpolicy\’s op om de werknemer duidelijk te maken wat wel en niet is toegestaan.

Overigens wordt ook de digitale bedreiging van buitenaf groter. Vorig jaar kreeg de helft van de Nederlandse bedrijven ongewenst bezoek via het computernetwerk.

Wij kunnen U assisteren om een onderzoek naar malafide of ethisch laakbare activiteiten in uw onderneming uit te voeren. Na een kort vrijblijvend evaluatiegesprek stellen wij aan de hand van uw specifieke case een actieplan op.
Na goedkeuring voeren wij de nodige onderzoeksdaden uit, waarna U een uitgebreid en gedetailleerd rapport ontvangt.

Onze erkenning door de FOD Binnenlandse Zaken en de GCFE certificatie als forensisch onderzoeker staan garant voor een correct technisch onderzoek dat ook rekening houdt met juridische aspecten zoals het EVRM en de privacy-wetgeving.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!