Menu

Dark number bij fraude met online handel

Fraude bankkaartBij een onderzoek in Nederland werden in 2010-2011 zo’n 30.000 meldingen van fraude bij online handel geanalyseerd.

Bij deze meldingen waren 7600 bankrekeningnummers betrokken.

Op 1082 rekeningen zijn vijf of meer stortingen gedaan, hetgeen duidt op een meer structurele uitoefening van fraude.

Het grootste aantal betrof 220 stortingen op één bankrekeningnummer.

Dat niet alle gedupeerden aangifte doen blijkt uit het volgende:

één bankrekeningnummer waarop zestien gedupeerden ( = personen die melding hadden gemaakt) geld hadden overgeboekt, bleek bij navraag bij de bank in werkelijkheid 123 overboekingen te hebben gekregen.

Tipje van de ijsberg?

In dit specifiek geval gaat het dus om een dark number, mensen die dus geen aangifte doen, van zo’n 87 %.

Of dit aangeeft dat er sprake is van het topje van de ijsberg is niet te zeggen, maar het is wel een indicatie dat het overgrote deel van deze fraude onzichtbaar blijft.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!