Menu

Datingfraude

DatingfraudeDatingfraude is een veel voorkomende vorm van internetfraude. Hoe gaan de criminelen te werk, wie zijn de daders en welke mensen worden het slachtoffer?

Hoe gaan de criminelen te werk?

Over het algemeen zijn er drie fasen te onderscheiden bij datingfraude, vanaf het eerste contact met het slachtoffer, tot en met het moment dat er om geld wordt gevraagd.

1. Profiel van de fraudeur

Criminelen maken een profiel aan op een datingsite, waarin ze zich in hun teksten en met foto’s presenteren als een degelijk type met een goede baan en goede familiecontacten. Het gaat dikwijls om:

  • Een Amerikaanse militair
  • Een blanke zakenman die tijdelijk in het buitenland werkt
  • Een weduwnaar met een zoontje of een studerende dochter
  • Mannen die open staan voor contact met zowel blanke als donkere vrouwen
  • Vrouwen die zijn blijven zitten met een grote erfenis

2. Versierfase

Na het eerste contact wordt het slachtoffer op een sluwe manier ingepalmd, waarbij gebruik wordt gemaakt van iemands kwetsbaarheden. De crimineel geeft veel prijs over zichzelf en nodigt het slachtoffer uit ook veel over zichzelf te vertellen. De werkwijze komt overeen met die van zogeheten loverboys.

Als het slachtoffer verliefd is, zegt de verleider toe dat hij naar België wil komen en dat hij alvast zijn bezittingen gaat opsturen. Of de crimineel zegt wees te zijn en wil via advocaten en dergelijke zijn/haar erfenis in België veilig stellen.

3. Crisis

Deze fase begint als het slachtoffer al tot over zijn/haar oren verliefd is. Er gebeurt iets waardoor er plots geld nodig is: een ongeval, verlies van documenten, problemen bij het overboeken van de erfenis. Keer op keer zit het tegen en wordt om geld gevraagd. Slachtoffers zijn in deze fase moeilijk ervan te overtuigen dat er sprake is van fraude en maken het geld over.

Wat kan Forensicron voor U doen?

Forensicron kan voor U een snelle en kosten-efficiëntetriage” doen van de internet-elementen uit uw dossier en U adviseren over de haalbaarheid van een mogelijke recuperatie van de verliezen. Tevens zal Forensicron U helpen bij het samenstellen van een dossier en de bewijsstukken die moeten worden aangebracht voor de aangifte van een klacht bij de politie of rechtstreeks bij de onderzoeksrechter.

Uiteraard advizeren wij onze klanten altijd op zijn minst klacht neer te leggen bij de politie.

Eventueel wordt er samengewerkt met het privédetectivekantoor KMP & Partners voor de verdere ( maw. alle elementen die niet internet gerelateerd zijn ) afhandeling van uw dossier.

Wie?

De mensen achter datingfraude, ook wel \’romance scams\’ genoemd, zijn vooral Nigerianen, Ghanezen en Oost-Europeanen. Ze opereren vaak vanuit Nigeria, Ghana, Zuid-Afrika, Engeland, Spanje, de Verenigde Staten en Maleisië en steeds vaker vanuit andere landen in het Verre Oosten en Oost-Europa. Hier gaat dus ook het geld naartoe.

Van de slachtoffers is 40 procent man en 60 procent vrouw. Het gaat om mensen tussen 40 en 70 jaar oud uit alle lagen van de bevolking. Het zijn vaak eenzame mensen in een kwetsbare fase van hun leven (bijvoorbeeld door verlies van een partner).

Vergaande gevolgen

Veel slachtoffers spenderen al hun spaargeld aan hun nieuwe geliefde. Ook wordt er geld geleend en sommigen verkopen hun auto om te kunnen betalen. Tegen de tijd dat ze erachter komen dat ze al die tijd zijn voorgelogen, zijn hun levens financieel en emotioneel geruïneerd. 60 procent van de slachtoffers van datingfraude was suïcidaal na de ontdekking van de fraude.

Oplichting

In België wordt oplichting gestraft volgens artikel 496 van het Strafwetboek, waarin het volgende wordt vermeld:

Aan oplichting maakt zich schuldig, hij die, met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort, zich gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen doet afgeven of leveren, hetzij door het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze misbruik te maken van het vertrouwen of van de lichtgelovigheid.

Of in klare taal gezegd, is oplichting:

Met mooie woorden en voorstellen, die niemand onberoerd laten, goederen of gelden ontfutselen aan argeloze (nietsvermoedende) personen (internetgebruikers).

Het internet biedt de mogelijkheid om op korte termijn en met zeer weinig financiële middelen een groot aantal mogelijke slachtoffers te bereiken.

Ook indien men gebruik maakt van de moderne communicatiemiddelen (internet) om zich een ‘vermogensvoordeel’ te verschaffen, blijft artikel 496 Sw. van toepassing.

Is poging tot oplichting strafbaar?

Ja: volgens datzelfde artikel 496 van het Belgische Strafwetboek is poging tot oplichting strafbaar! Dus, diegene die probeert een ander op te lichten, kan gestraft worden.

Bron: Federale Politie / Police Fédérale

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!