Menu

Diefstal van intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomOnderzoekers van het beveiligingsbedrijf Symantec stellen vast dat de helft van de werknemers die de voorbije twaalf maanden hun baan zijn kwijtgeraakt, intellectuele eigendom en vertrouwelijke informatie van hun voormalige werkgever hebben bijgehouden en 40 procent geeft toe van plan te zijn die gegevens in zijn nieuwe betrekking te gebruiken, waardoor waardevol materiaal in handen van concurrenten dreigt te vallen. Gewezen werknemers blijven dus de belangrijkste oorzaak van diefstallen van cruciale bedrijfsgegevens.

Symantec stelde vast dat bijna twee/derden van de werknemers het aanvaardbaar vindt om bedrijfsgegevens en intellectule eigendom op hun computers, tablets, smartphones of USB-sticks te kopiëren. De meeste werknemers blijken die gegevens ook nooit meer te verwijderen.

USB historiek

Een gedegen forensisch onderzoeker kan nagaan op welk moment welke bestanden er naar welke USB stick zijn gekopieerd,  inclusief de volume naam en de  gebruiker. Via de shortcut-files kan er nagegaan worden welke bestanden er gelezen en bijgewerkt werden. Deze historiek kan maanden teruggaan!

De onderliggende oorzaak van het fenomeen moet worden gezocht in een gebrek aan inzicht in het intellectuele eigendomsrecht. Volgens de meeste werknemers behoort het intellectuele eigendomsrecht toe aan het individu dat het product heeft gecreëerd, terwijl bedrijven onvoldoende hun eigendomsrecht zouden beklemtonen.

“Uiteindelijk brengen die praktijken iedereen in gevaar,” merken de onderzoekers op. “De werknemer die intellectuele eigendom steelt, loopt immers kans op een juridische sanctie, terwijl de eigenaar verantwoordelijk kan gesteld worden voor het verlies en er ook mogelijk maatregelen genomen kunnen worden tegen de onderneming die de informatie ongewild in handen heeft gekregen. Het is verbijsterend dat een groot gedeelte van de werknemers er niets verkeerd in ziet om bedrijfsinformatie te stelen.”

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!