Menu

Digitaal bewijsmateriaal veiligstellen

digitaal bewijsmateriaalDigitaal bewijsmateriaal verliezen als gevolg van een foutieve behandeling is een veel voorkomend euvel, hoewel het voor 100% vermijdbaar is. Het opzetten van goede procedures om het verlies van digitaal bewijsmateriaal te vermijden is essentieel.

In vrijwel elke zaak behandelen we digitaal bewijsmateriaal dat op één of ander elektronisch apparaat, gaande van een laptop tot een GPS-toestel, is gestockeerd.

Het is kritisch dat er procedures in plaats zijn die deze digitale gegevens vrijwaren, in het geval dat ze later van nut kunnen zijn. Het is kritisch dat er procedures in plaats zijn die deze digitale gegevens vrijwaren, in het geval dat ze later van nut kunnen zijn. Een vroegere docent van me herhaalde de belangrijkste dingen twee keer, vandaar.

Een vaak gehoord verhaal is dat van de bediende wiens arbeidscontract wordt beëindigd, waarna een nieuwe collega de PC begint te gebruiken. Tot enkele weken of maanden later blijkt dat de ontslagen werknemer “gesjoemeld” heeft en er meer dan waarschijnlijk bewijsmateriaal op de PC staat/stond.

Natuurlijk is er een groot risico dat met het dagdagelijks gebruik door de nieuwe collega er forensische gegevens verdwenen zijn, ten koste van een goede bewijsvoering.

Staat het veiligstellen van digitale gegevens bij ontslagname of gedwongen ontslag al in uw HR-procedure?

Vooral in sectoren zoals pharmacie, biotechnologie, consumer goods, software-ontwikkeling, e.d. is de kans groot dat belangrijke research en ontwikkelings-investeringen zomaar op een USB-stick de deur zijn uitgewandeld om rechtstreeks in de handen van uw naaste concurrent te belanden. Ook KMO\’s kunnen een belangrijke impact voelen op hun omzet en dus hun winstmarge wanneer vertrouwelijke gegevens bij de concurrentie terecht komen.

Bij een ontslag kort op de bal spelen is daarbij een belangrijke factor, hierbij enkele raadgevingen:

  • Als het contract van een werknemer beëindigd wordt, neem dan de bedrijfs-PC(‘s) en de bedrijfs-GSM in bewaring. Laat het verder gebruik van deze toestellen niet toe.
  • Laat het gebruik ook niet toe onder het voorwendsel dat er geen gegevens geschrapt worden. Zelfs normaal gebruik kan resulteren in het verlies van elektronisch bewijsmateriaal.
  • Laat het informatica-materiaal en/of GSM niet gebruiken door iemand anders en plaats de harde schijf ook niet in een andere PC.De beste procedure is een forensische copie te nemen van de harde schijf en hiermee een nieuwe harde schijf te klonen, zodat de nieuwe harde schijf/PC zonder problemen door iemand anders kan gebruikt worden. De originele schijf kan dan bewaard worden en de forensische copie dient voor een eventueel digitaal onderzoek.
  • Indien de bovenstaande maatregelen over het hoofd werden gezien en er blijkt toch nood aan een forensisch onderzoek, AARZEL dan NIET. Gebruik het bewuste apparaat niet langer en zorg ervoor dat er een forensische copie van al het elektronisch bewijsmateriaal wordt genomen.
  • Doe beroep op een extern expert. Iemand van buitenaf met de juiste expertise en vergunningen brengt neutraliteit en credibiliteit in het onderzoek. Een extern expert zal op zoek gaan naar de volledige waarheid.

Wat kan Forensicron voor U betekenen?

Een stijgende trend zijn bedrijven, die bij een ontslag van iemand die toegang heeft tot hun vertrouwelijke bedrijfsgegevens, overgaan tot een preventieve veiligstelling van de apparaten waarop de betrokkene werkte.

Naast het feit dat we altijd paraat staan om een gedegen forensisch onderzoek uit te voeren, kan U ons steeds contacteren voor het preventief vrijwaren van mogelijk elektronisch bewijsmateriaal.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!