Menu

Fraudeonderzoek – Digitaal forensisch onderzoek

digitaal forensisch onderzoek laptop digitaal forensisch onderzoek desktop digitaal forensisch onderzoek PC digitaal forensisch onderzoek server analyse GSM-toestellen GPS-toestellen tablets erkenning FOD-Binnenlandse-Zaken juridisch toelaatbaar bewijs bewijselementen uitgebreid rapport advocatenkantoren curatoren multi-nationals geheimhoudingsplicht budget Antwerpen Kontich Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant

Forensicron is een in het Antwerpse gevestigd bedrijf dat diensten voor digitaal forensisch onderzoek levert.

Onze diensten bestaan uit fraudeonderzoek en digitaal forensisch onderzoek van laptops, desktops, PC’s, servers, alsook  de analyse van GSM-toestellen, GPS-toestellen en tablets.

Wij zijn gespecialiseerd in fraudeonderzoek en het identificeren, verzamelen, bewaren en analyseren van digitaal opgeslagen gegevens en het verstrekken van juridisch toelaatbaar bewijs voor een breed scala aan voornamelijk Belgische klanten.

Waar nodig voeren we geheime onderzoeken uit, teneinde de discretie te waarborgen tijdens gevoelige operaties.

Wij bieden U een externe onafhankelijke dienst, met een erkenning door de FOD Binnenlandse Zaken, zodat onze werkzaamheden in overeenstemming zijn met de bestaande wetgeving en de bewijselementen, door ons in een uitgebreid rapport naar voren gebracht, ontvankelijk zijn voor de rechtbank.

Onze wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht waarborgt de vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Forensicron heeft de flexibiliteit om te reageren op uw verzoeken op zeer korte termijn. Bij de meeste onderzoeken en zeker bij ontslag om dringende redenen is dit een belangrijke factor om voor Forensicron te kiezen.

Tot onze klanten behoren o.a. advocatenkantoren, curatoren, financiële dienstverleners, mediabedrijven, energiebedrijven,multi-nationals en bedrijven uit de meest uiteenlopende takken van de industrie. Uiteraard kunnnen we in het kader van de vertrouwensrelatie met onze klanten geen klantenreferenties publiceren. Als U echter meer informatie wil ontvangen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vast uurtarief, met een in gezamelijk overleg  vastgelegd maximum. Een gedegen digitaal forensisch onderzoek zal wel minimum 8 uur duren.

Een basis forensisch onderzoek van een laptop of pc (bijvoorbeeld, een fraudeonderzoek met een onderzoek van de betrokken e-mails en bestanden), gevolgd door een eenvoudig rapport zal gemiddeld 12 tot 16 uur duren, maar elke case is uiteraard uniek.

Uiteraard kunnen wij, na een korte telefonische voorbespreking van uw case, U een offerte maken, zodat we ons onderzoek verrichten binnen een bepaald budget. Als U meer informatie wil ontvangen, aarzel dan niet om ons te contacteren.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!