Menu

Digitale opsporing & analyse

digitale opsporingOrganisaties worden zich meer en meer bewust van cybercriminaliteit en vragen de tussenkomst van digitale opsporing en analyse.

Een groeiend aantal organisaties wordt het slachtoffer van fraude, bedrijfsspionage, phishing, DDoS-aanvallen of hacking . De aanvallen worden specifiek op bepaalde organisaties gericht (via bijvoorbeeld spear phishing). Hierbij proberen cybercriminelen de controle te verkrijgen over computersystemen om zodoende specifieke gegevens te stelen. Dit gebeurt nu al ongeacht de grootte van die organisaties. De gegevens waarnaar cybercriminelen op zoek gaan, variëren van bankgegevens (financiële fraude) tot productie-tekeningen (industriële spionage).

Bovendien worden ook verschillende digitale communicatiemiddelen gehackt om specifieke informatie op te sporen, de zogenaamde cross-platform hacking. In aanvulling op het onderzoek van netwerken, servers en pc\’s, zal dus veelal ook onderzoek op smartphones, tablets, navigatie-instrumenten, virtuele omgevingen en grote e-mailservers, evenals analyses van cloud computing en hosting omgevingen, moeten plaats vinden.

Voorbeelden van fraude waarvan bedrijven en organisaties vaak het slachtoffer zijn:

  • financiële fraude
  • diefstal van vertrouwelijke informatie door derden
  • een aanslag op vitale ICT-infrastructuur
  • afpersing met digitale middelen
  • kopiëren van bedrijfsgegevens door de werknemers

De forensische experts van Forensicron zijn er om u te helpen met digitale opsporing  en om incidenten snel en efficient af te handelen.

De digitale forensische experts van Forensicron zijn gespecialiseerd in het opsporen en interpreteren van digitale sporen . Forensicron\’s deskundigheid, bewezen door de GCFE certificatie en de erkenning door de FOD Binnenlandse Zaken, garandeert u een goed uitgevoerd onderzoek. Digitale opsporing en opslaan van digitale gegevens vereist een wettelijk erkende methode. Forensicron experts zorgen ervoor dat ze de digitale sporen onderzoeken en hun bevindingen verwerken op een juridisch verantwoorde wijze. Bovendien wordt de vrijwaring van bewijsmateriaal en het opstellen van rapporten ook dienovereenkomstig gedaan . U krijgt een goed georganiseerde rapport dat alle feitelijke bevindingen van onze experts bevat.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!