Menu

Fraude met internetbankieren

Fraude met internetbankieren steeg in 2013 maar nam af in het laatste kwartaal

 

In 2013 werden er 1.772 fraudegevallen met internetbankieren genoteerd waarbij een netto [1] totaalbedrag van 5,17 miljoen EUR werd ontvreemd. In 2012 waren dat 1003 gevallen voor een netto totaalbedrag van bijna 3 miljoen EUR.

Bijna alle fraudegevallen zijn toe te schrijven aan phishing, een techniek waarbij fraudeurs contact opnemen met hun potentiële slachtoffer en diens persoonlijke gegevens en bancaire codes trachten te bemachtigen. Deze vorm van fraude kan gemakkelijk voorkomen worden door één gouden regel na te leven: geef nooit bancaire codes door, noch via e-mail, noch via telefoon.

fraude internetbankieren aantal fraudes per jaarfraude internetbankieren bedrag verlies per jaar

In de laatste maanden van 2013 merken we een sterke daling van het aantal fraudegevallen op. De kwartaalcijfers voor 2013 liggen dan ook het laagst in het vierde kwartaal van 2013. Dezelfde tendens laat zich noteren voor het totale nettoverlies.

fraude internetbankieren aantal fraudes per kwartaalfraude internetbankieren-verlies-per-kwartaal

[1] Het nettoverlies is het fraudebedrag dat niet gerecupereerd kan worden van de fraudeurs. Het betreft het werkelijk geleden verlies.

Eén gouden regel

Veilig internetbankieren is een verantwoordelijkheid van iedereen. De financiële instellingen doen er alles aan om hun systemen voor internetbankieren zo veilig mogelijk te houden. Zij werken samen met de toezichthouders en de politie om de fraude met internetbankieren zo efficiënt mogelijk in te dijken. Ook de consumenten kunnen echter hun steentje bijdragen.

Ook de consument moet zijn steentje bijdragen: “Door het naleven van één gouden regel kunnen we phishingfraude gemakkelijk voorkomen: geef nooit bancaire codes door, noch via e-mail, noch via telefoon. De codes op uw kaartlezer (of token) zijn zoals de PIN-code van uw bankkaart: ze zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Als iemand u dit vraagt, ga er niet op in en contacteer zo snel mogelijk uw bank.”

Bron: NIFLEBEF

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!