Menu

Fraude voorkomen

Fraude in een bedrijf: elke bedrijfsleider loopt het risico er vroeg of laat mee geconfronteerd te worden. U heeft al geruime tijd twijfels over de juistheid en volledigheid van de opbrengsten van uw bedrijf. U kunt het niet hard maken maar u twijfelt aan de integriteit van één van uw medewerkers.U heeft het vermoeden dat sprake is van diefstal uit de kassa of het magazijn. Na verloop van tijd komt u er achter dat u inderdaad geld en/of goederen mist. U staat voor de opdracht om de betrokkenen, indien bij u bekend, zo snel mogelijk de laan uit te sturen. De vraag is echter of u hiermee van alle narigheid bent verlost. De oplossing wordt meestal gezocht in het zo snel mogelijk ontslaan van de persoon in kwestie. Maar dit roept toch enkele vragen op:

 • Hoe heeft de dader van de fraude zich zo kunnen gedragen?
 • Waarom is de fraude niet eerder opgemerkt binnen uw bedrijf?
 • Wat is de oorzaak en wie zijn de medeverantwoordelijken?
 • Is er misschien te weinig gedaan aan preventie?
 • Hoe is de interne controle geregeld?
 • Waarom hebben collega’s hun vermoedens niet geuit?

Het beantwoorden van deze vragen vereist inzicht in het ontstaan van fraude.

Onregelmatigheden ontstaan bij het samenkomen van onderstaande factoren: Fraude Driehoek

 • Gelegenheid
 • Intentie dader
 • Gebrek aan controle

Met gelegenheid wordt hier bijvoorbeeld de kasruimte of het magazijn bedoeld waar een ieder ‘vrijelijk’ in en uit kan lopen. Natuurlijk is er een toegangsprocedure, maar de toegangscodes zijn al geruime tijd niet gewijzigd en de ruimte wordt ook geregeld betreden door onbevoegden. Met intentie van de dader wordt bedoeld op de integriteit van uw medewerkers en/of derden. De ervaring leert, en dit wordt tevens bevestigd door grootschalige onderzoeken naar fraude, dat de intentie toeneemt naarmate de ontevredenheid onder het personeel toeneemt; doordat zij zich ondergewaardeerd (onderbetaald) voelen, onzeker zijn over hun loopbaan of doordat zij menen dat het management zelf geen integer gedrag vertoont. Economische recessie (financiële problemen) is een andere intentie verhogende factor. Met gebrek aan controle wordt bedoeld op tekortkomingen ten aanzien van onder meer het ‘vierogen principe’, de functiescheiding, een goede voorraadadministratie en kascontrole. De ervaring leert dat mensen pas geneigd zijn om zich aan de regels te houden als ze weten dat ze gecontroleerd worden. Uit de praktijk blijkt dat naar schatting zo’n 10% van de mensen onder alle omstandigheden integer gedrag vertonen, zo’n 10% van de mensen altijd niet-integer gedrag vertonen en het gedrag van de resterende 80% afhankelijk is van de situatie.

Toch (mogelijk) slachtoffer van fraude in uw bedrijf?

Forensicron kan U assisteren met een fraude-onderzoek, al dan niet in het digitale domein. Al onze onderzoekers zijn erkend door de FOD Binnenlandse Zaken en onze digitale onderzoekers zijn bovendien GCFE gecertificeerde digitale onderzoekers. Sommige van onze onderzoekers hebben reeds 35 jaar ervaring in de bedrijfswereld.

Frauderisico analyse

Het is met andere woorden ook van belang om in de werksituatie de risico’s zoveel mogelijk te minimaliseren. Dit vraagt om aandacht voor alle drie de factoren:

 • de gelegenheid,
 • de intentie en
 • de controle.

Een manier om hieraan invulling te geven is het laten uitvoeren van een frauderisico analyse. Hiermee wordt achterhaald waar de zwakke plekken zich in uw organisatie bevinden, of de interne controle maatregelen afdoende zijn en/of eventuele aanvullende maatregelen vereist zijn. Een follow-up van de frauderisicoanalyse kan het ontwikkelen van fraude indicatoren zijn voor de interne controle en/of het opstellen van een bedrijfsreglement en een gedragscode.

Vaak kan ook veel narigheid worden voorkomen door te weten wie u in huis haalt. Voor functies met een hoog afbreukrisico is een pre-employment screening geen overbodige luxe. U kunt op die manier meer te weten komen over het verleden van de kandidaat, zijn/haar financiële huishouding en eventuele nevenfuncties. Hiermee krijgt u meer inzicht in de moraliteit en integriteit van betrokkene in relatie tot diens mogelijk toekomstige functie.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!