Menu

Fraudeonderzoek op de werkplek

fraudeonderzoekHet misbruik van computers – laptops, desktops, servers – en andere digitale systemen op de werkvloer komt meer en meer voor. Een, al dan niet digitaal, fraudeonderzoek kan hier de ware toedracht van het misbruik aan het licht brengen.

Het misbruik kan een aantal vormen aannemen, zoals het doorspelen van commercieel gevoelige informatie aan concurrenten, of het bekijken van ongepast materiaal door personeel met behulp van de internetverbinding van het bedrijf. Zelfs het, tijdens de normale werkuren, opzetten en het dagdagelijks runnen van een eigen bedrijfje, in directe concurrentie met de huidige werkgever, komt in meerdere van onze fraudeonderzoeken naar voren.

Forensisch fraudeonderzoek van computers en mobiele apparaten kan onthullen wat er gaande is. Dit digitaal onderzoek kan zeer discreet worden uitgevoerd, zodat de vertrouwensband met het personeel niet geschaad wordt, mocht er tijdens het onderzoek blijken dat er toch geen sprake is van fraude of laakbaar gedrag.

In vele gevallen wordt echter het ‘buikgevoel’ van de bedrijfsleiding bevestigd en is er wel degelijk fraude. De meeste financiële en andere transacties van vandaag worden elektronisch geregistreerd en laten een hele resem van digitale sporen na. Een onderzoek van de apparatuur in een organisatie – toestellen van de verdachte, maar ook evt. servers e.d. – kan uitsluitsel geven of  er een frauduleuze activiteit heeft plaatsgevonden.

Transactie-informatie is echter slechts een deel van het verhaal. Vaak helpen andere documenten en e-mails bij het vaststellen van frauduleuze activiteiten, zoals de vervalsing van facturen of de voorraadadministratie.


Wij kunnen U assisteren om een onderzoek naar malafide of ethisch laakbare activiteiten in uw onderneming uit te voeren. Na een kort vrijblijvend evaluatiegesprek stellen wij aan de hand van uw specifieke case een actieplan op. Na goedkeuring voeren wij de nodige onderzoeksdaden uit, waarna U een uitgebreid en gedetailleerd rapport ontvangt.
Onze erkenning door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de GCFE certificatie als forensisch onderzoeker staan garant voor een correct technisch onderzoek dat ook rekening houdt met juridische aspecten zoals het EVRM en de privacy-wetgeving.

alert-success

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!