Menu

Hacking: hulpmiddelen en tools

Wat met hulpmiddelen en apparatuur om gemakkelijker te kunnen hacken?

Personen die eender welke voorzieningen, met inbegrip van computergegevens, die hoofdzakelijk ontworpen zijn of aangepast om te hacken, onrechtmatig bezitten, vervaardigen, verkopen, verschaffen voor gebruik, importeren of ter beschikking stellen onder een andere vorm worden door de wet bestraft met een boete of een gevangenisstraf.

Deze bepaling heeft betrekking op het gebruik, het bezit of de verdeling van hackertools, d.w.z. de hulpmiddelen of software die hacking vergemakkelijken, maar tevens de verboden handel in toegangscodes of valse licenties waarmee je in een computersysteem kan binnendringen zonder ertoe te zijn gemachtigd.

We merken op dat om het vrije verkeer van algemene informatie op het gebied van beschermingstechnieken (in het bijzonder via het web) niet te belemmeren, de wet bepaalt dat de inbreuk niet heeft plaatsgevonden tenzij dit bezit of gebruik van een hackertool is verbonden aan het oogmerk om te bedriegen (of is op zijn minst ongegrond, om de exacte juridische term te gebruiken). Zo krijgen de bedrijven het recht om hun computerbeveiliging te kunnen testen (pen-testing) en de wetenschappers of professoren om de werking van apparatuur voor beveiligingsomzeiling te kunnen uitleggen en te testen. In deze veronderstelling is het gebruik of de communicatie van informatie om te kunnen hacken toegestaan en dus een niet-strafbaar feit.

 

Zie ook:

Hacking

Bron: FOD Economie

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!