GIAC certified forensic examiner

Member of IFA

Digitaal Forensisch Onderzoek Blog

Wettelijk vergund privédetective

Erkenning door IBZ - Ministerie van Binnenlandse Zaken - Dienst Private veiligheidOm te voldoen aan de Wet van 19 juli 1991 in verband met private opsporing is Forensicron erkend als privédetective door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken onder nummer 01.1081.41.

Waarom is Forensicron vergund als privédetective?

In een aantal rechtszaken is bewijsmateriaal, verzameld door een niet-erkende forensisch onderzoeker, niet aanvaard door de rechtbank. Een voorbeeld hiervan is een uitspraak van de tweede kamer van het Arbeidshof te Antwerpen op 11 januari 2013:

Rechtspraak: het forensisch onderzoek in de prullenmand

Het Arbeidshof van Antwerpen heeft zich op 11 januari 2013 uitgesproken over de toelaatbaarheid van het aangeleverde bewijsmateriaal dat het resultaat was van een digitaal forensisch onderzoek. Dit onderzoek was uitgevoerd in opdracht van een werkgever en werd uitgevoerd door een externe auditor. Volgens het Arbeidshof valt zo'n onderzoek onder het toepassingsgebied van de Wet op de Privédetective van 19 juli 1991.

In zijn arrest bevestigde het Arbeidshof van Antwerpen dat de door de externe forensische onderzoeker uitgevoerde opdracht “ontegensprekelijk kadert in één van de van door de wet op de privédetective opgesomde activiteiten”.

Omdat “de persoon die het betreffende onderzoeksverslag heeft opgemaakt niet heeft aangetoond dat hij houder is van een door de wet vereiste vergunning” (van privédetective, nvdr) en “evenmin wordt aangevoerd noch aangetoond dat de uitgeoefende activiteiten niet onder het toepassingsgebied van de wet zouden vallen” besloot het Arbeidshof dat “het verslag niet beantwoordt aan de minimale vereisten van betrouwbaarheid en onafhankelijkheid, zodat het Arbeidshof zich daarop niet kan steunen bij de beoordeling van het bestaan en/of de ernst van de vastgestelde feiten”.