Menu

Sabotagehulpmiddelen

Net zoals hackertools bij wet zijn verboden, schrijft de wet voor dat personen die voorzieningen, met inbegrip van computergegevens, hoofdzakelijk ontworpen of gebruikt om gegevens te beschadigen of het volledige of gedeeltelijke correcte gebruik van een computersysteem te verhinderen, onrechtmatig bezitten, vervaardigen, verkopen, verschaffen voor gebruik, importeren, verdelen of ter beschikking stellen onder een andere vorm, worden veroordeeld tot dezelfde straffen als deze in geval van computersabotage.
De wet heeft betrekking op de hulpmiddelen en voorzieningen die systemen van derden kunnen beschadigen. De creatie of het gewone bezit van een virus, als dat niet is toegestaan en als de houder zich bewust is van de gevaarlijke kenmerken ervan, kan strafrechtelijk worden gestraft.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!